การลดการกระจายของก๊าซเรือนกระจกเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน ก๊าซเรือนกระจกเป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติในการกักเก็บความร้อนในชั้นบรรยากาศ ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น การลดการกระจายของก๊าซเรือนกระจกสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

เติมเกมฟีฟาย โปรแกรม บัญชี ออนไลน์
  • การเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทน พลังงานทดแทนเป็นพลังงานที่มาจากแหล่งธรรมชาติและสามารถหมุนเวียนได้ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล เป็นต้น พลังงานทดแทนเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ซึ่งก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
  • การประหยัดพลังงาน การประหยัดพลังงานสามารถทำได้หลายวิธี เช่น ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน เป็นต้น การประหยัดพลังงานช่วยลดการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  • การฟื้นฟูป่าไม้ ป่าไม้เป็นระบบนิเวศที่มีความสำคัญต่อการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การปลูกป่าและฟื้นฟูป่าไม้จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศ
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค เช่น ลดการบริโภคเนื้อสัตว์ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น จะช่วยช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
  • ใช้พลังงานอย่างประหยัด ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน เป็นต้น
  • ลดการใช้พลาสติก พกถุงผ้าหรือกล่องใส่อาหารส่วนตัวติดตัวไปซื้อของทุกครั้ง ปฏิเสธการรับถุงพลาสติกหรือช้อนส้อมพลาสติกเมื่อซื้อของ
  • ลดการบริโภคเนื้อสัตว์ เลือกรับประทานอาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบน้อยลง
  • เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายได้หรือสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

การลดการกระจายของก๊าซเรือนกระจกเป็นหน้าที่ของทุกคน การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ก็สามารถช่วยแก้ไขปัญหาโลกร้อนได้