การทำงานในสภาพที่เป็นความร้อนหรือความเย็นสูงหรือต่ำนั้นต้องใช้ความระมัดระวังและมีขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน. นี่คือแนวทางการทำงานเกี่ยวกับความร้อนและความเย็น:

เติมเกมฟีฟาย โปรแกรม บัญชี ออนไลน์

การเตรียมตัว: ใส่เสื้อคลุมหรือเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมในสภาพที่เย็นหรือร้อน. ใช้หมวกความปลอดภัยหรืออุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่อป้องกันร้อนหรือหนาว

รักษาความเย็นหรือร้อน: รักษาความเย็นหรือร้อนให้เป็นอย่างดี ใช้ระบบลมระบายหรือระบบควบคุมอุณหภูมิเพื่อทำให้สภาพสบาย

การดื่มน้ำ: รักษาการเคลื่อนไหวและดื่มน้ำเพียงพอในสภาพร้อน เพื่อป้องกันการขาดน้ำและความอ่อนแรง

การจัดหน้าที่: ตรวจสอบระเบียบและข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำงานในสภาพความร้อนหรือความเย็น และปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

การระวังกับความร้อนส่งผล: ระวังอันตรายจากความร้อน เช่น อย่าทิ้งผู้อื่นในรถล้อมด้วยความร้อน, หรือหลีกเลี่ยงการทำงานในสิ่งที่มีการแผ่ร่วงนอกพื้นที่ทำงาน

การระวังการติดแย่ง: ในสภาพความเย็น, ระวังการติดแย่งอันตราย เช่น การลื่น, การเสื่อมสภาพของถนน, หรือการแช่น้ำแข็ง

การตรวจสอบสุขภาพ: สุขภาพของพนักงานควรได้รับการตรวจสอบและจัดการให้เหมาะสมในสภาพที่ความร้อนหรือความเย็นสูงหรือต่ำ

การระวังอันตรายในการทำงาน: ระวังอันตรายเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสภาพความร้อนหรือความเย็น ต้องตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในสภาพต่าง ๆ

การสร้างความตระหนัก: สร้างความตระหนักในการทำงานในสภาพความร้อนหรือความเย็น และการเรียนรู้วิธีการป้องกันอันตราย

การรับประกันการสื่อสาร: รับประกันว่าคนที่ทำงานในสภาพความร้อนหรือความเย็นสามารถสื่อสารได้ตลอดเวลาเพื่อรายงานสถานการณ์หรือขอความช่วยเหลือหากเกิดสิ่งร้ายกาจ

การรายงานและบันทึก: รายงานอย่างเร็วที่มีการเกิดอันตรายหรือปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับสภาพความร้อนหรือความเย็น และบันทึกข้อมูลสำคัญ.

การทำงานในสภาพที่เป็นความร้อนหรือความเย็นมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน การปฏิบัติตามขั้นตอนและข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยและสร้างความตระหนักในองค์กรเป็นสิ่่งสำคัญในการป้องกันอันตราย