น้ำกลั่นในรถมีหน้าที่สำคัญในระบบทำความร้อนของรถยนต์และมีหลายหน้าที่ดังนี้:

เติมเกมฟีฟาย โปรแกรม บัญชี ออนไลน์
  1. การระบายความร้อน: หนึ่งในหน้าที่สำคัญของน้ำกลั่นคือการระบายความร้อนจากเครื่องยนต์ของรถยนต์ น้ำกลั่นถูกนำไปอัดแรงดันและหลั่งผ่านระบบรั่วไหลของรถ เมื่อน้ำกลั่นไหลผ่านระบบทำความร้อน มันจะนำความร้อนจากเครื่องยนต์และช่วยในการควบคุมอุณหภูมิของเครื่องยนต์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
  2. ป้องกันการแช่แข็ง: น้ำกลั่นมีคุณสมบัติในการต้านการแช่แข็ง เมื่ออุณหภูมิลดลงในสภาวะอากาศหนาว น้ำกลั่นยังคงเป็นของเหลวแท้และไม่แช่แข็ง ซึ่งช่วยป้องกันท่อน้ำและส่วนอื่น ๆ ของระบบทำความร้อนจากการเสียหายที่อาจเกิดจากการแช่แข็ง
  3. ป้องกันการกัดกร่อน: น้ำกลั่นยังมีส่วนในการป้องกันการกัดกร่อนของส่วนประกอบในระบบทำความร้อนของรถ ด้วยคุณสมบัติของการทำงานเป็นตัวกระตุ้นการกัดกร่อน น้ำกลั่นช่วยเสริมเครื่องยนต์และส่วนประกอบที่ต้องสัมผัสกับน้ำเพื่อป้องกันความเสียหาย
  4. การลดการร้อน: น้ำกลั่นที่ถูกผสมกับสารลดการร้อน (coolant or antifreeze) ช่วยลดการร้อนในระบบทำความร้อนของรถ นี้เป็นสารที่ช่วยป้องกันการร้อนจนถึงอุณหภูมิที่เสี่ยงให้เกิดความร้อนเกินไปและทำให้ระบบทำความร้อนทำงานอย่างเป็นประสิทธิภาพ
  5. การเพิ่มการแลกเปลี่ยนความร้อน: น้ำกลั่นช่วยในการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างเครื่องยนต์และระบบทำความร้อน นี้ช่วยให้ความร้อนสามารถถูกนำออกจากเครื่องยนต์และไปยังระบบทำความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

น้ำกลั่นมีบทบาทสำคัญในระบบทำความร้อนของรถยนต์เพื่อรักษาความเย็นและป้องกันความร้อนเกินไป การดูแลรักษาระดับน้ำกลั่นและสารลดการร้อนที่ถูกผสมมาเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาประสิทธิภาพและป้องกันความเสียหายในระบบทำความร้อนของรถยนต์ของคุณ