การเติมลมยางรถยนต์เป็นส่วนสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการขับรถ ควรตรวจสอบและเติมลมยางอย่างเป็นประจำ และความถี่ที่ควรเติมลมยางขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่น

เติมเกมฟีฟาย โปรแกรม บัญชี ออนไลน์
  1. ความถี่ของการตรวจสอบ: ควรตรวจสอบลมในยางรถอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือน และในกรณีที่สภาพยางรถดูเป็นที่เรื่อง หรือในการเปลี่ยนฤดูแล้งหรือฤดูฝน
  2. สภาพอากาศ: สภาพอากาศมีผลต่อความสามารถในการรักษาความดันลมในยางรถ ในสภาพอากาศหนาวยางรถมักสภาวะดันลมต่ำลง แต่ในสภาพอากาศร้อนยางรถมักขยายตัวขึ้น ดังนั้นควรเติมลมบ่อยขึ้นในสภาพอากาศหนาว
  3. สภาพแผนที่รถยนต์: ยางรถแต่ละยี่ห้อและแบรนด์มีค่าดันลมที่แนะนำที่แตกต่างกัน ควรตรวจสอบค่าดันลมที่แนะนำสำหรับยางรถของคุณในคู่มือเจ้าของรถหรือบนประตูรถ
  4. น้ำหนักที่บรรทุก: การน้ำหนักที่บรรทุกในรถมีผลต่อความดันลมในยาง หากคุณบรรทุกของหนักหรือขับรถบ่อยบ่อยกับน้ำหนักขนาดใหญ่ควรตรวจสอบและเติมลมในยางรถตามค่าดันที่แนะนำ
  5. รถแข็งนุ่ม: รถยนต์ที่มีระบบยางแข็งนุ่ม (Run-Flat Tires) หรือยางที่ไม่มีท่อลมอาจมีความถี่ในการตรวจสอบและเติมลมที่แตกต่างกับยางที่มีท่อลม ควรตรวจสอบคู่มือรถหรือแนะนำจากผู้ผลิตเกี่ยวกับยางที่ใช้กับรถแข็งนุ่ม
  6. ความร้อน: ความร้อนจากอากาศหรือการขับรถนานในอากาศร้อนอาจทำให้ความดันลมในยางเพิ่มขึ้น ควรตรวจสอบและเติมลมหากจำเป็นเมื่อยางร้อน

ควรใช้มาตรการเลือกที่ใช้ความดันลมในยางเป็นเป็นมาตราการพื้นฐานเพื่อรักษาความปลอดภัยขณะขับรถ โดยตรวจสอบและเติมลมตามค่าดันที่แนะนำ ควรจะทำการตรวจสอบยางรถให้เป็นประจำและตรวจสอบสภาพยางอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันความเสียหายและความเสียหายในอนาคต