เมื่อเรามองไปรอบตัวเรา จะพบว่าโลกธุรกิจและการทำงานเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกคนต้องพัฒนาตนเองเพื่อทำให้ตนเองก้าวข้ามขีดจำกัดและเติบโตไปในสายงานที่ต้องการ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา การศึกษาและการฝึกอบรมเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ ๆ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโอกาสใหม่ ๆ ในการทำงาน

เติมเกมฟีฟาย โปรแกรม บัญชี ออนไลน์

โครงการอบรมเพิ่มทักษะเพื่อเป็น จป บริหาร

เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะการทำงานในสายงานบริหาร โดยเน้นการสร้างความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทางธุรกิจ อีกทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะสำหรับการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล การตัดสินใจ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

โดยโครงการ เปิดรับสมัคร อบรม จป บริหาร ให้กับทุกคนที่สนใจ เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยไม่จำกัดอายุหรือวุฒิการศึกษา ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ตามความสนใจและความต้องการของตนเอง

การอบรมและฝึกอบรมในสายงานบริหารดีอย่างไร

ช่วยให้เราได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าจากผู้เชี่ยวชาญในสายงาน ทำให้เราเข้าใจถึงกระบวนการทำงานและแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารงาน เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นช่วยให้เราสามารถพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมและฝึกอบรมไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มทักษะการทำงานเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างโอกาสให้เราก้าวไปข้างหน้าในสายงาน โดยที่เราสามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถที่ต้องการ และมีคุณภาพในการทำงาน เป็นผู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เงื่อนไขการสมัครอบรม “ต้องตรวจสอบคุณสมบัติพื้นฐาน” ดังนี้

 1. ต้องเป็นลูกจ้างระดับบริหาร เช่น ตำแหน่งผู้จัดการ ผู้อำนวยการ เป็นต้น
 2. ต้องได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท หรือได้รับการยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวนั้นมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารจริง
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีอาญา
 5. เลือกหน่วยฝึกอบรม จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตได้ที่เว็บไซต์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน https://www.labour.go.th/

การเตรียมเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ตอนสมัครอบรม

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
 4. หนังสือแต่งตั้งจากบริษัท

วิธีการสมัครอบรม จป บริหาร

สามารถเลือกสมัครได้ 3 ช่องทาง

 1. สมัครโดยตรงกับหน่วยฝึกอบรมที่เปิดรับในช่วงเวลานั้น
 2. สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยฝึกอบรม https://www.thai-safe.com/
 3. สมัครผ่านบริษัทโเยตรง

ผู้เข้าอบรม จป บริหาร จะต้องนำวุฒิบัตรไปยื่นต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็น จป บริหาร

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่กำลังมองหาโอกาสใหม่ในการทำงานหรือเพียงแค่ต้องการพัฒนาทักษะและความสามารถในสายงานบริหาร โครงการ “อบรม จป บริหาร” เป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาด โดยสมัครเข้าร่วมการอบรม เราจะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ พัฒนาทักษะการทำงาน และสร้างโอกาสให้ตนเองก้าวข้ามขีดจำกัดในสายงานบริหาร

อย่ารอช้า! เปิดรับสมัคร อบรม จป บริหาร เพิ่มทักษะการทำงาน สร้างโอกาสก้าวหน้า ไม่จำกัด! สมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้ววันนี้!

สมัครอบรรมได้ที่: https://www.thai-safe.com/jorpor-management-training