บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (Toyota Motor Thailand Co., Ltd.) ก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 1979 โดยเริ่มจัดตั้งโรงงานในพื้นที่อาเจอร์ทัม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการนำร่องอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย ตั้งแต่นั้น Toyota ได้เริ่มการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยและได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างฐานการผลิตรถยนต์ในประเทศนี้

เติมเกมฟีฟาย โปรแกรม บัญชี ออนไลน์

Toyota ได้ผลิตรถยนต์ในประเทศไทยมากมายในสาขาต่าง ๆ และมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยและระดับโลก โดยส่งออกรถยนต์ไปยังตลาดระหว่างประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก