การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ ควรทราบระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของรถของคุณตามคำแนะนำจากผู้ผลิตของรถและน้ำมันเครื่องที่คุณใช้ นี่คือแนวทางทั่วไป

เติมเกมฟีฟาย โปรแกรม บัญชี ออนไลน์
  1. ระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแบบประจำ: สำหรับรถยนต์ทั่วไปที่ใช้น้ำมันเครื่องที่ไม่ได้ระบุใช้น้ำมันสังเคราะห์หรือน้ำมันหรือน้ำมันเครื่องชนิดอื่นที่ไม่ได้ระบุระยะการเปลี่ยน ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุก 5,000-7,500 ไมล์ (ประมาณ 8,000-12,000 กิโลเมตร) หรือทุก 3-6 เดือน ขึ้นอยู่กับข้อแนะนำของผู้ผลิต
  2. ระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแบบสังเคราะห์: สำหรับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเครื่องชนิดสังเคราะห์ ควรที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุก 7,500-10,000 ไมล์ (ประมาณ 12,000-16,000 กิโลเมตร) หรือทุก 6-12 เดือน ขึ้นอยู่กับข้อแนะนำของผู้ผลิต
  3. ควรตรวจสอบคู่มือของผู้ผลิต: ในกรณีที่รถยนต์ของคุณมีข้อแนะนำเฉพาะเกี่ยวกับระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง คุณควรสอบถามคู่มือของผู้ผลิตเพื่อความแน่ใจ
  4. ระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องชนิดพิเศษ: สำหรับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเครื่องชนิดพิเศษ เช่นน้ำมันเครื่องชนิดเติมสำรอง น้ำมันเครื่องสังเคราะห์เป็นต้น ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันตามข้อแนะนำของผู้ผลิตและระยะการเปลี่ยนอาจแตกต่างกัน
  5. รูปแบบการขับขี่: รูปแบบการขับขี่อาจมีผลต่อระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง การขับรถในสภาวะที่มีการจราจรสูง การขับรถในสภาพอากาศที่ร้อนและความขับรถที่เร็วอาจทำให้คุณต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบ่อยขึ้น
  6. การใช้น้ำมันเครื่องคุณภาพดี: การใช้น้ำมันเครื่องคุณภาพดีมีสิ่งสำคัญในการรักษาประสิทธิภาพของเครื่องยนต์และอายุการใช้งานของรถยนต์ น้ำมันเครื่องคุณภาพดีอาจช่วยให้คุณสามารถขยายระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้

คุณควรตรวจสอบคู่มือของรถยนต์ของคุณและคู่มือของน้ำมันเครื่องที่คุณใช้เพื่อทราบระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ถูกตั้งระยะเป็นอย่างถูกต้อง การรักษาระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างเคร่งครัดจ