ยางบวม (Tire Blowout) เกิดจากความเสียหายที่เกิดขึ้นในยางรถยนต์ที่สามารถทำให้ลมหายไปอย่างรวดเร็ว สาเหตุของยางบวมอาจมีหลายอย่าง ดังนี้:

เติมเกมฟีฟาย โปรแกรม บัญชี ออนไลน์
  1. บางสิ่งแทรกตัวเข้ามาในยาง: วัตถุหรือวัตถุแปลกปลอมเช่นหัวตีเสียหาย, กระจกเสียหาย, หรือชิ้นส่วนจากถนนที่เสียหายอาจเจอตัวเข้าไปในยางและทำให้เกิดรอยแทรกบางสิ่งที่ส่งผลให้ยางบวม
  2. สึกหรอ: สึกหรอในยางรถอาจเกิดจากการขับรถบนถนนที่ไม่เรียบหรือมีอุบัติเหตุที่ทำให้ยางเสียหาย. สึกหรอเป็นความเสียหายในลายยางที่ทำให้ลำดับของเส้นสปรอยหรือเส้นยางหลุดหรือเปิดใหญ่ขึ้น และเมื่อเส้นสปรอยหรือเส้นยางนั้นสุดในอาจทำให้ยางบวม
  3. ยางเสียหาย: ยางที่มีเสียหายเนื่องจากความสึกหรอหรือการสึกหรอต่างๆ อาจเสี่ยงต่อการแตกหรือเสียหายเพิ่มเติม
  4. สภาพยางที่แย่: ยางรถยนต์ที่ไม่ได้รักษาและดูแลอย่างเหมาะสม เช่นไม่ได้ตรวจสอบและเติมลมอย่างเป็นประจำ, มีการสึกหรอและรอยแทรกที่ไม่ได้รับการดูแล, อาจมีความสุขใจในการเกิดยางบวม

ยางบวมเป็นเรื่องอันตรายและอาจทำให้รถสูญหายการควบคุมและเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ หากคุณประสงค์ที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดยางบวม ควรรักษายางรถในสภาพดี, ตรวจสอบและเติมลมอย่างเป็นประจำ, และหลีกเลี่ยงการขับรถอย่างรวดเร็วบนถนนที่ไม่เรียบหรือถนนที่มีความสาเหตุที่เสี่ยงต่อยางรถยนต์ของคุณ